D-vitaminer bidrar till:

  • Att bibehålla normal benstomme
  • Immunsystemets normala funktion
  • Att bibehålla normal muskelfunktion
  • Att bibehålla normala tänder
  • Normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor
  • Normala kalciumnivåer i blodet

ViMa´s Träningscenter