FAR (Fysisk Aktivitet på Recept)

Vi samarbetar med hälsocentraler i Torsås kommun med att utforma träning relaterat till patientens behov. En fysisk livsstil är förenad med minskad risk att utveckla sjukdomstillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, osteoporos, depression och cancer.

Fysisk aktivitet är en medicin som är helt utan biverkningar och dessutom förbättrar ämnesomsättningen, immunförsvaret, gör dig piggare och gladare, stärker självförtroendet och kroppskännedomen. Mirakelmedicinen – Fysisk aktivitet!

För att du som går från Söderåkra sjukgymnastik in till oss på ViMa´s ska känna dig trygg så har vi ett nära samarbete. Har du haft en skada eller fått fysisk aktivitet på recept så gör vi en avstämning mellan våra instruktörer och sjukgymnasterna på hälsocentralen.

Allt för att du på ett så lätt sätt som möjligt ska komma ”i form” hos oss. Välkommen!

Mirakelmedicinen – Fysisk aktivitet!