Spinning

En konditionsklass på cykel där vi arbetar i olika positioner och intensitet. Vi kör våra spinningklasser med ett pulsbaserat upplägg där vi arbetar utifrån vår egen maxpuls i olika nivåer. Spinning röd är det mest intensiva passet och det Spinning grön är det något lugnare passet. Oavsett nivå så utgår träningen ifrån din egen konditionsnivå och du arbetar utefter det mål du har med din träning.

Tid: 30-55 minuter