Seniorträning

Vi har ett stort utbud av seniorträning alla förmiddagar i veckan. Det är uppbyggt för dig som är senior och för de strukturer och de delar du bör träna för att orka bli äldre. Med seniorutbildade instruktörer vägleder vi dig för att utveckla styrkan, konditionen, rörligheten, balansen i en härlig mix över veckan. I en fin gemenskap och med gott kaffe efter.